nabídka
knihy, časopisy, scénáře
Dobrý deň,
ak by ste mali záujem získať knihy z projektu Vzdelávanie divadlom (44 titulov z dejín a teórie divadla), obráťte sa, prosím, na p. S. Kozárovú z knižnice Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá Vám na základe vyplnenej objednávky (pre knižnicu - napr. ako o.z., s.r.o., ZŠ, SŠ, katedrová knižnica atď.) pripraví knihy na vyzdvihnutie.
Knihy sú zadarmo.
Bližšie informácie o spôsobe získania kníh (formulár objednávky, zoznam kníh, ich anotácie) nájdete na webe projektu): http://www.vzdelavaniedivadlom.ukf.sk/publikacie.htm
Kontakt knižnica UKF v Nitre:
Mgr. Svetlana Kozárová
Pracovisko: Univerzitná knižnica UKF, Dražovská 4, 949 76 Nitra
Telefón do zamestnania: +421 37 6408106
mail: skozarova2@ukf.sk

Príjemné a zdravé dni.

prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.
autorka a projektová manažérka - projekt Vzdelávanie divadlom
Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
FF UKF
Dražovská 4
949 74 Nitra
e-mail: dinstitorisova@ukf.sk, dagmar.institorisova@gmail.com
mobil: 0905/148796
Kontaktní osoba
prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.
Telefon
stáří inzerátu: 9 měsíců 2 týdny