Databáze českého amatérského divadla

Databáze je rozsáhlé, bohatě strukturované dílo encyklopedického charakteru, které postupně zpracovává více než dvousetletou historii i současnost českého amatérského divadla formou slovníkových hesel souborů, osobností, míst, v nichž se hrálo divadlo, přehlídek a jejich ročníků. Hesla jsou vzájemně provázána sítí vazeb a vybavena obrazovou a textovou dokumentací, bibliografií a odkazy na archivy, v nichž jsou uloženy další materiály.

Zakladatelé databáze PhDr. Vítězslava Šrámková a Jiří Valenta získali na sklonku roku 2007 Cenu ministra kultury "za přínos k rozvoji české kultury“ s přihlédnutím k realizaci tohoto projektu i předchozím pracem věnovaným historii amatérského divadla v České republice.

Základem databáze je materiál soustředěný v souvislosti s pracemi na Cestách, Bibliografii a dvoudílném Místopisu českého amatérského divadla v letech 1997-2002. Materiál je nově strukturován (viz jednotlivé báze), doplňován a zpřesňován jednak vlastním badatelským výzkumem, jednak – a podstatně – z informací externích spolupracovníků.

Databáze je koncipována jako otevřená, nezaměřuje se pouze na zaznamenání historie, ale i na aktuální amatérské divadelní dění.

Není v silách zpracovatelů soustředit všechna fakta, databáze předkládá pouze dohledané informace. K 1. 3. 2010 bylo na webu zveřejněno přes 70.000 hesel souborů, osobností, ročníků přehlídek, organizací ad., kopií dokumentů, textů (např. recenze či citace z recenzí, články, soupisy repertoáru apod., tyto texty rozšiřují či konkretizují údaje hesel). Přibližně dvojnásobek tohoto počtu je v pracovní verzi zaznamenán či rozpracován.

Přivítáme všechny vaše doplňky, zpřesnění i informace o současném životě českého amatérského divadla. Využijte možnosti sdělení na konci každého hesla, dále: e-mail: divadlo.baze@nipos-mk.cz, telefon: 221 507 972 (973), adresa NIPOS-ARTAMA, Blanická 4, 120 21 Praha 2

 

Vstup do databáze