nabídka
herci
V rámci hereckého studia vedeného pod Divadlem Procity přijmáme nové herce/herečky, kteří se kromě pravidelného vystupování chtějí herecky vzdělávat a rozvíjet své herecké dovednosti pod odborným vedením.
Cílem hereckého studia je co nejdůkladněji zprostředkovávat teoretické i praktické dovednosti v oblasti herectví. Teorii prolínáme praxí, přičemž se hercům snažíme co nejvěrohodněji simulovat klasický divadelní provoz. Cílíme na posun celku i jednotlivce dodáváním potřebných hereckých výzev propojených neustálým vzděláváním v hereckém oboru.
V herecké skupině se zkouší celovečerní divadelní inscenace ve spolupráci s tvůrčím týmem, na které se herci učí divadelní postupy i spolupráci s ostatními členy uměleckého týmu.
Důležitá je pro nás spolehlivost, otevřenost novým výzvám a chuť herecky růst.
V případě zájmu nám prosím napište něco o sobě a vaši motivaci.
stáří inzerátu: 1 měsíc